Страници

неделя, 23 декември 2012 г.

Предизвикателствата пред европейската идентичност

Франсис Фукуяма
http://www.librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1891&Itemid=201

Но онова, което виждаме днес е, че икономическите и постнационални ценности не са достатъчни, за да обединят истински тази общност. Така че богатите германци действително имат чувството, че дължат нещо на по-бедните си сънародници; тази социална солидарност е основата на германската социална държава. Но те не изпитват подобни задължения към гърците, на които гледат като на недисциплинирани и силно не-германски хора, в подхода им към финансовите дела – а следователно не изпитват и никакво чувство на задължение към тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар